ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Детска градина "Иглика" отваря отново врати на 1 септември!
28.08.2017

Уважаеми родители,
Моля, при водене на детето носете:
1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена и подпечатана от личния лекар;
2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.
3. При  отсъствие за повече от  2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити  съгласно Наредба 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити.

Мили деца, очакваме ви!

Конкурс за допълнителни образователни дейности

06.06.2017

ДГ 55 "Иглика" обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности по народни танци, латино танци, футбол, английски език и приложни изкуства. Срок за подаване на документите: 21.06.2017 г. Покана за концерти с благотворителна целРаботен график на ДГ "Иглика" през лятото
Уважаеми родители,

Информираме ви, че през летните месеци ДГ 55 "Иглика" ще работи както следва:

 • м. юни - ще бъдат сформирани сборни групи. 
 • м. юли - ще бъдат сформирани сборни групи.
 • м. август - градината няма да работи.  
График на допълнителните педагогически дейности
Уведомление за отсъствие по семейни причини
Уважаеми родители,
Напомняме Ви, че:
Съгласно Наредба за определяне и администриране на местни данъци и такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /изм. И доп. От 28.01.2010 г., посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите в рамките на общо 30 работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година (за деца до 5 години).
Съгласно Наредба No 5 /03.06.2016г. за предучилищното образование децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по здравословни, уважителни причини, удостоверени с документ, както и по семейни причини не повече от 10 дни за текущата година от 15 септември до 31 май, с предварително писмено уведомяване от родителите. 
Образец на уведомление за предстоящо отсъствие на детето по семейни причини можете да изтеглите от тук.Покана за родителска среща на 3.11.2016
31.10.2016
Уважаеми родители,

На 3.11.2016 г. (четвъртък) от 17:30 ч. ще се проведат родителски срещи за децата, посещаващи Детска градина 55 "Иглика". Заповядайте!
Във връзка със създаването на Обществен съвет на ДГ No 55 "Иглика" дневният ред на родителската среща ще включва и избор на двама представители на родителите от всяка група, които да се включат в общото събрание на детската градина за избор на състав на Обществения съвет и резервни членове (чл. 265 от Закона за предучилищно и училищно образование). 
Директор: РадеваДетската градина отваря отново врати на 17.10.2016!

05.10.2016
Уважаеми родители,
На 17.10.2016 г. детската градина отново ще отвори врати за работа с деца.
Децата, посещаващи други детски градини, е необходимо:
 • да заплатят дължимата такса;
 • да вземат личната си здравно-профилактична карта /медицинска бележка с вписана  дата,  до която са  посещавали съответната детска градина.
Децата, които не са посещавали детска градина повече от два месеца, представят:
 • изследване за чревни паразити и хелминти /чл.14 от Наредба 5 от 6.04.2006/;
 • медицинска бележка за контакт със заразноболни.
Децата, на които им предстои постъпване в детската градина /яслена и първа група/, е необходимо да представят:
 • изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване на детето;
 • еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити;
 • медицинска бележка за контакт със заразно болни;
 • за яслена група - изследване за Васерман на един от родителите (Наредба 3 от 05.02.2007 за здравните изисквания към детските градини).
Очакваме ви!


Актуална информация
27.09.2016

Уважаеми родители,

Уведомявам ви, че ремонтните дейности в Детска градина No 55 "Иглика" - макар и финални - все още продължават, и градината не е в състояние да започне работа с деца от 01.10.2016.
Условията за пренасочване на децата към други детски градини са в сила, а тези, на които предстои  постъпване, моля да не предприемат действия за изготвяне на медицински документи.

Искрено вярвам, че следващата  подадена информация ще прекрати Вашите притеснения. Благодаря ви за проявеното търпение и разбиране! Дългоочакван и наложителен, ремонтът на градината ще бъде от полза за всички деца.
Директор: РадеваПренасочване на децата от ДГ "Иглика" към други детски градини за м. септември
31.08.2016
Уважаеми родители,

Отново  настоятелно моля, тези, които имат възможност, да задържат децата си, както и тези, на които тепърва предстои постъпване в детското заведение, да проявят разбиране поради факта, че ремонтните дейности в Детска градина No 55 "Иглика" продължават. 
Отсъствията на децата, които няма да посещават детска градина през месец септември, ще бъдат извинени служебно и няма да се дължи такса.

За тези, за които е изключително необходимо, пренасочването на деца ще става, съгласно Заповед на кмета на Район Люлин, по квоти и ред на заявяване в детската градина към следните детски градини:

 • ДГ № 22 “Великденче” (II микрорайон);
 • ДГ № 31 ”Люлин” (II микрорайон); 
 • ДГ № 32 „Българче” (III микрорайон);
 • ДГ № 35 „Щастливо детство” (II микрорайон);
 • ДГ № 57 „Хосе Марти” (V микрорайон);
 • ДГ 101 „Ябълкова градина” (I микрорайон);
 • ДГ № 152 „Люляче” (I микрорайон);
 • ДГ № 197 „Китна градина” (Филиповци – център).
Децата, посещаващи съответните детски градини през м. август, продължават посещение в същите, без необходимост от ново пренасочващо писмо.

Насочващите писма ще се издават в работните дни от 08:30 до 16:00 ч., като е необходимо това да стане 2 дни преди датата на постъпване на детето в друга детска градина.
Към насочващото писмо се прилагат следните документи:
1. нов здравен картон от личния лекар (задължително за всички);
2. бележка за контакт със заразни заболявания (задължително за всички);
3. в случаите, когато детето не е посещавало детска градина повече от два месеца, то се приема отново след представяне на отрицателен резултат от изследване за чревни хелминти и протозои /чл.14 от Наредба №5 от 6 април 2006 г на МЗ/ ; 
4. документи за облекчаване на таксата, когато има такива основания.
Благодарим ви за разбирането!
Директор: РадеваРемонтните дейности в ДГ "Иглика" продължават
28.08.2016
Уважаеми родители,
Поради удължаване срока на ремонтните дейности Детска градина №55 ”Иглика” няма възможност да работи с деца през м. септемвриМоля да ни извините за причиненото неудобство предвид създадените обстоятелства!
Настоятелно моля родителите, които имат възможност да задържат  децата  си, да проявят разбиране поради факта, че другите детски градини влизат в учебната 2016-2017 г. с пълен капацитет.
Отсъствията на децата, които няма да посещават детска градина през месец септември, ще бъдат извинени служебно и за този период няма да се дължи такса.
Пренасочването към други детски градини в район Люлин ще става отново с насочващо писмо, за което е необходимо да се обърнете към директора на детска градина №55 ”Иглика”. Насочващото писмо трябва да се вземе 2 дни преди датата на постъпване на детето в друга детска градина. Списък на детските градини ще бъде публикуван на сайта през следващата седмица.
За децата, посещавали Детска градина №55 ”Иглика” през учебната 2015-2016 година,  напомням:

1. При отсъствие на детето от детска градина за повече от два месеца, то се приема отново след представяне на отрицателен резултат от изследване за чревни паразити (чл.14 от Наредба №5 от 6 април 2006 г. на Министерството на здравеопазването).

2. Необходима е и бележка от личен лекар за контакт със заразни заболявания.
За актуална информация, моля следете сайта на детската градина. Такава може да получавате също на входовете на детската градина и на тел. 02/ 825 69 00.
Благодарим ви за разбирането!
Директор: Радева