ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Щастливи празници!

Уважаеми родители,
Нека  този Великден е символ на нашата вяра в по-добрите времена,  на нашата надежда в любовта към близките, на нашето желание  здравето да се разпростре над света и нека нищо да не стои по пътя ни към добруването!
Пожелаваме на децата шарено настроение, усмивки и успех в борбата с яйцата!
Честито Въскресение Христово!


Нов уебсайт на градината - dg55iglika.com

Уважаеми родители,
Информираме и насочваме вниманието Ви
към новия сайт на детската градина: www.dg55iglika.com.


Занимания у дома по време на карантина

Скъпи деца, без вашите лица, глъч и смях, детската градина е пуста. Но ние – вашите учители и родители, ще направим всичко по силите си, за да съхраним детските ви усмивки! Бъдете спокойни и това ще мине!

Скъпи родители, в днешната ситуация, когато са затворени детските градини, ясли и училища, ние сме изправени пред нови и нови предизвикателства. Споделяме с вас няколко идеи и безплатно достъпни ресурси за занимания у дома. 

1. Познавателни книжки "Приятели" 

Всички издателства, включително и „Клет” с чийто материали работим в ДГ-55”Иглика”, предоставя възможност за свободен достъп до електронните си ресурси, след регистрация, където може да изберете познавателни книжки „Приятели”.


2. Безплатни онлайн ресурси

За да разнообразите ежедневието си, при желание от Ваша страна, може да  използвате следните онлайн ресурси: 


3. Предизвикателство на УНИЦЕФ България

Офисът на УНИЦЕФ България стартира серия от 15 предложения за дейности между малкото дете и неговите родители/настойници. Дейностите следва да се случват в дома на семейството и да се използват подръчни средства. Първата дейност ще стартира утре - 28 март в 15.00, а всеки следващ ден ще има нова дейност. 
Вижте как  може да участвате:
1.Намерете страницата на УНИЦЕФ Българиявъв Фейсбук.
2.Разгледайте последните публикации и открийте предизвикателството, в което искате да се включите;
3.Споделете краткото видео, което сте записали, като коментар, под конкретното предизвикателство;
4. Уверете се, че не сте забравили да включите и ключовите думи - #УчимВкъщи и #ЗабавноВкъши.

Надяваме се тези инициативи да подпомогнат трудната ситуация на физическа изолация.
Екипът на ДГ-55 „Иглика”

Удължаване на карантината до 12 април 2020

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която удължава срока на всички въведени противоепидемични мерки (със Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г., Заповед № РД 01-131/17.03.2020 г., Заповед № РД 01-139/19.03.2020 г. и Заповед № РД 01-144/22.03.2020 г.) до 12 април 2020 г., включително.

С.Радева,
 Директор на ДГ 55 "Иглика"


Заплащане на такси

Уважаеми родители,
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната, обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръките на Националния оперативен щаб, с цел създаване на условия за опазване живота и здравето на всички ни, Ви увемяваме, че срокът за заплащане на дължимите такси се удължава.

За Ваше удобство ДГ №55 „Иглика” предоставя две възможности за онлайн заплащане /на същите/ :
1. Чрез банков превод

Информация за дължимата сума може да бъде проверена с точност в сайта www.roditel.eu.
Банковата сметка на ДГ№ 55”Иглика”:
Общинска банка АД, ФЦ Люлин,
IBAN:BG62SOMB91303143395500
BIC: SOMBBGSF

В платежния документ, като основание за плащане освен сумата, задължително се посочват трите имена на детето, групата която посещава и месеца за който се внася сумата.

2. Чрез услугата www.ePay.bg- достъпна за детската градина, отново през сайта www.roditel.eu.

Важно! Таксите за допълнителнините образователни дейности не могат да се плащат по банков път и ePay.bg.
Допълнителна информация може да получите чрез електронна поща odz55@abv.bg от Любка Николова-ЗАС

Пазете се и бъдете здрави!!!
С.Радева,
Директор на ДГ 55 "Иглика"

Преустановяване на учебните занятия от 16 до 29 март 2020

Уважаеми родители,
Във връзка с усложнената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 и обявеното с Решение от 13.03.2020г на Народното събрание извънредно положение, 
Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на министъра на здравеопазването, Заповед №СОА20-РД09-1485/13.03.2020 на кмета на Столична община:
от 16.03.2020 г. се преустановяват посещенията на децата в детските градини и ясли, за срок до 29.03.2020г.

С.Радева,
Директор на ДГ 55 "Иглика"


Резултати  от конкурс за логопед

16.09.2019
Детска градина "Иглика" отваря отново врати на 2 септември

26.08.2019

Уважаеми родители,


При постъпване на детето, е необходимо да носите следните медицински документи:

1. Попълнен от личния лекар на детето здравно-профилактичен картон с пълен имунизационен статус. Същият следва да бъде изписан по прием на ваксини, дози, серийни номера и дата на поставяне на ваксината.

Важно! Изписано „Отговаря за възрастта“, не се приема за достоверно. Същото затруднява събирането на бърза и адекватна информация при възникването на епидемична ситуация, както и предприемането на своевременни и адекватни противоепидемични мерки в организираните колективи. Това създава риск от разпространение на ваксинопредовратими заболявания и застрашава общественото здраве. (Наредба №6 от 09.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система, обнародвана в ДВ бр. 56 от 16.07.2019 г. и писмо на Столична РЗИ с изх. № 14-944/ 08.08.2019 г.)

2. Медицинска бележка от личния лекар за липса на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпването на детето в детската градина.

3. При  отсъствие за повече от  2 месеца - еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (Наредба №5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразити).

Мили деца, очакваме ви!Конкурс за логопед


22.07.2019

Заповед за избор на доставчик на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"


04.06.2019
Обява за набиране на предложения за доставка на продукти по схемите "Училищен плод" и "Училищно мляко"


15.05.2019

Конкурс за допълнителни образователни дейности


06.06.2017

ДГ 55 "Иглика" обявява конкурс по документи за допълнителни образователни дейности по народни танци, латино танци, футбол, английски език и приложни изкуства. Срок за подаване на документите: 21.06.2017 г. Работен график на ДГ "Иглика" през лятотоУважаеми родители,

Информираме ви, че през летните месеци ДГ 55 "Иглика" ще работи както следва:

  • м. юни - ще бъдат сформирани сборни групи. 
  • м. юли - ще бъдат сформирани сборни групи.
  • м. август - градината няма да работи.  
График на допълнителните педагогически дейности

Уведомление за отсъствие по семейни причини


Уважаеми родители,


Съгласно Наредба за определяне и администриране на местни данъци и такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община /изм. И доп. От 28.01.2010 г., посещението на децата може да бъде прекъсвано и подновявано с предварително писмено уведомяване от родителите в рамките на общо 30 работни дни от 15 септември на текущата година до 31 май на следващата година (за деца до 5 години).

Съгласно Наредба No 5 /03.06.2016г. за предучилищното образование децата от подготвителните групи могат да отсъстват само по здравословни, уважителни причини, удостоверени с документ, както и по семейни причини не повече от 10 дни за текущата година от 15 септември до 31 май, с предварително писмено уведомяване от родителите. 


Образец на уведомление за предстоящо отсъствие на детето по семейни причини можете да изтеглите от тук.